Privacyverklaring

Inleiding
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Veilet van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens van deelnemers via deze site vastgelegd in de database van Veilet. Veilet gebruikt gegevens van bezoekers van de website(s) voor de uitvoering van de overeenkomst. (bijvoorbeeld verzending van de kunstwerken). 

Beveiliging gegevens 
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Bewaren van informatie
Veilet bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan Veilet worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan Veilet worden verstrekt.
Veilet bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Veilet kan geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden. Veilet heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of het wijzigen te voorkomen van alle informatie die door u wordt verstrekt.
Bij elk bezoek aan de Website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website van herkomst. Veilet bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren. 

Delen van informatie
Veilet zal de door u verstrekte gegevens niet met derden delen, tenzij: 
* u hiervoor uw directe en persoonlijke toestemming heeft gegeven; 
* de doorgifte van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van een tussen u en Veilet  gesloten overeenkomst; 
* Veilet dient te voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder het dagvaarden of gedagvaard worden, voldoen aan verzoeken van de rechtbank of het opstarten van juridische procedures; of 
* Veilet van mening is dat u in strijd handelt met de gebruiksvoorschriften op de website. 

Klikgedrag en Cookies 
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.
Om de dienstverlening te optimaliseren worden via de Website in beperkte mate zogenaamde ‘cookies’ op uw computer geplaatst. Dit zijn kleine informatiebestandjes die opgeslagen worden op uw computer. De cookies worden onder meer gebruikt om interactie van bezoekers met de website bij te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. 
U kunt de plaatsing van cookies reguleren via uw browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij naar de leverancier van uw browser. Het reguleren van cookies via uw browser beïnvloedt het onbeperkt gebruik van de Website niet, doch mogelijk wel het gebruik van andere websites. 

Links naar andere websites
Op de website zijn mogelijk links aan naar andere websites opgenomen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen
Zijn er nog  vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met:
info@veilet.com